Wizytówka

Wizytówka

 

Dostawca usługi:

Henkel Polska Sp. z.o.o.

reprezentowany przez:

Zarząd Henkel Sp. z.o.o

Janusz Gołębiowski – Prezes Zarządu

 

 

Siedziba firmy

Domaniewska 41

Warszawa 02-672

Adres pocztowy:

Domaniewska 41, Warszawa 02-672

Telefon

0048 22 56 56 000

 

Rejestr Sądowy:

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS 0000231747

NIP:

PL -639-00-01-498

 

Email:

cosmetics@henkel.com