Skip to Content

Wizytówka

Wizytówka

Dostawca usługi:
Henkel Polska Sp. z.o.o.

reprezentowany przez:
Zarząd Henkel Sp. z.o.o
Janusz Gołębiowski – Prezes Zarządu

Siedziba firmy
Domaniewska 41
Warszawa 02-672

Adres pocztowy:
Domaniewska 41, Warszawa 02-672

Telefon
0048 22 56 56 000

Rejestr Sądowy:
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS 0000231747

NIP:
PL -639-00-01-498

Email:
cosmetics@henkel.com