Skip to Content

Polityka Prywatności

Oświadczenie o ochronie danych osobowych 

1. Postanowienia ogólne 

Henkel Polska sp. z o.o. zwana dalej „firmą Henkel”, szanuje prywatność wszystkich odwiedzających naszą stronę internetową. W związku z tym chcielibyśmy poinformować Państwa, jakie rodzaje danych są przez nas gromadzone oraz w jaki sposób je wykorzystujemy. Dowiedzą się Państwo również, w jaki sposób mogą Państwo skorzystać ze swoich praw jako osób, których dane dotyczą.  

Wszelkie zmiany wprowadzone w niniejszym  Oświadczeniu o ochronie danych osobowych będą publikowane na tej stronie W każdej chwili mogą się Państwo dowiedzieć, jakie dane gromadzimy oraz w jaki sposób  z nich korzystamy. 

Oświadczenie o ochronie danych osobowych nie dotyczy stron internetowych dostępnych za pośrednictwem hiperłączy zamieszczanych na stronach internetowych firmy Henkel.

2. Gromadzenie, wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych 

Nazwa podmiotu odpowiedzialnego (administratora danych): Henkel Polska sp. z o.o. 

Adres podmiotu odpowiedzialnego(administratora danych): ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa, Polska   

Henkel wykorzystuje dane osobowe przede wszystkim w celu udostępniania niniejszej strony internetowej użytkownikom oraz zapewnienia jej prawidłowego funkcjonowania i bezpieczeństwa. Jakiekolwiek dalsze przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie w  celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Henkel albo jeśli dany użytkownik udzielił firmie Henkel na to zgody. 

Kiedy użytkownicy odwiedzają stronę internetową, firma Henkel automatycznie gromadzi i zapisuje określone dane: adres IP lub identyfikator urządzenia przypisane do danego urządzenia końcowego, które są nam niezbędne do wysyłania żądanych treści (zwłaszcza treści, tekstów, obrazów i informacji o produktach oraz plików danych udostępnianych do pobrania itd.), aktywność użytkowników w odniesieniu do strony internetowej, rodzaj danego urządzenia końcowego, typ używanej przeglądarki oraz data i godzina odwiedzin. 

Firma Henkel przechowuje takie informacje przez maksymalny okres 7 dni w celu rozpoznawania i ścigania nadużyć.  

Firma Henkel wykorzystuje te informacje również do udoskonalania wyglądu, cech i funkcjonalności serwisu, a także do wykonywania ogólnych czynności związanych z zarządzaniem stroną. 

Poza tym firma Henkel niezwłocznie usuwa lub anonimizuje dane dotyczące korzystania ze strony internetowej w tym adresy IP, kiedy tylko przestaną być potrzebne do powyższych celów. 

Przetwarzanie i wykorzystywanie Państwa danych odbywa się w oparciu o to, że (1) przetwarzanie jest niezbędne do udostępniania strony internetowej; lub (2) Henkel ma prawnie uzasadniony interes w przetwarzaniu danych osobowych, polegający na zapewnieniu i doskonaleniu funkcjonalności i bezbłędnego działania strony internetowej oraz jej dostosowywanie do potrzeb użytkowników. 

Odbiorcami Państwa danych mogą być pracownicy naszych odpowiedzialnych działów wewnętrznych, inne spółki z grupy kapitałowej Henkel, zewnętrzni dostawcy usług (np. w zakresie hostingu i zarządzania treścią, agencje marketingowe, inni zewnętrzni dostawcy, jeśli jest to konieczne dla świadczonych przez nich usług), organy publiczne w wykonywaniu swoich obowiązków i uprawnień, na przykład w przypadku oficjalnego wniosku z ich strony lub jeśli jest to konieczne do ustalenia, dochodzenia lub obrony praw Henkla, oraz obecni lub przyszli nabywcy spółek z grupy kapitałowej Henkel w przypadku transakcji takiej jak sprzedaż, fuzja lub przejęcie. 

3. Dalsze przetwarzanie danych osobowych 

a) Tabela z zapytaniem od konsumenta (formularz kontaktowy) 
W naszym formularzu kontaktowym mogli Państwo podać swoje dane teleadresowe. Podane przez Państwa dane wykorzystujemy  do udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie. 

Przetwarzanie i wykorzystywanie Państwa danych opiera o prawnie uzasadniony interes e Firmy Henkel polegającym na niezbędności przetwarzania do udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie.  

Jeżeli nie wyrazili Państwo zgody na przechowywanie danych przez dłuższy czas na przykład w ramach zarządzania relacjami z klientami przez naszą firmę, będziemy przechowywać dane tylko przez okres niezbędny do realizacji powyższego celu lub przez okres wymagany przepisami prawa, w przypadku istnienia jakichkolwiek ustawowych obowiązków przechowywania danych. 

b)  Webinary 
Mogli Państwo podać nam swoje dane kontaktowe, np.adres e-mail, uczestnicząc w naszych seminariach internetowych. Podane przez Państwa informacje wykorzystamy do przeprowadzenia webinarium. 

Państwa dane osobowe możemy przekazać stronom trzecim, jedynie w celu przeprowadzenia webinarium (seminarium internetowego).  

Przetwarzanie Państwa danych opiera się o prawnie uzasadnionym interesie Firmy Henkel polegającym na niezbędności przetwarzania do przeprowadzenia webinarium (seminarium internetowego)  

Jeżeli nie wyrazili Państwo zgody na przechowywanie danych przez dłuższy na przykład w ramach zarządzania relacjami z klientami przez naszą firmę, będziemy przechowywać dane tylko przez okres niezbędny do realizacji powyższego celu lub przez wymagany przepisami prawa okres w przypadku istnienia jakichkolwiek ustawowych obowiązków przechowywania danych. 

4. Pliki cookie, piksele, fingerprinting i podobne technologie 

a) Mapp Intelligence (dawniej Webtrekk) 
Jeżeli wyrazili Państwo na to zgodę, ta strona internetowa gromadzi i przechowuje dane do celów marketingowych i optymalizacyjnych używając technologii Mapp Digital c/o Webtrekk GmbH, Robert-Koch-Platz 4, 10115 Berlin, Niemcy. Plik ten gromadzi dane takie jak informacje o przeglądarce i urządzeniu, adres IP, odwiedzane strony internetowe i czas dostępu.  Dane te są przechowywane i przetwarzane dalej w oparciu o anonimowe lub speudonimizowane profile użytkowników (w zależności od zastosowanej technologii i usługi). Profile użytkowników są przechowywane w plikach cookie za pomocą innych, podobnych technologii, jak opisano powyżej. 

Poza danymi gromadzonymi podczas korzystania ze strony internetowej (jak opisano powyżej), mogą to być również informacje dotyczące strony internetowej, z której przechodzą Państwo na naszą witrynę, stron internetowych, które odwiedzają Państwo przebywając na naszej witrynie oraz ewentualnie wyrażenia, słowa, które wpisują Państwo do wyszukiwarki, aby znaleźć naszą stronę internetową. 

Bez wyraźnej zgody użytkownika, dane zgromadzone z wykorzystaniem technologii Mapp nie są wykorzystywane do identyfikacji osób odwiedzających i nie są dołączane do innych danych osobowych użytkownika. 

Więcej informacji na temat śledzenia stron internetowych można znaleźć w polityce ochrony danych osobowych naszego operatora: https://mapp.com/privacy/ 

Wycofanie zgody  

W każdej chwili mogą Państwo  wycofać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość poprzez wyłączenie plików cookie na naszej stronie internetowej w sekcji "Pliki cookie" w "Ustawieniach plików cookie". Jeśli wyrażają Państwo zgodę  na korzystanie z plików cookie ogółem, ale nie odpowiada Ci korzystanie z plików cookie Mapp Intelligence, możesz skorzystać z tego linku (https://mapp.com/opt-out-mapp/) i ustawić plik cookie opt-out. Plik cookie jest ustawiany dla nazwanej domeny, dla każdej przeglądarki i urządzenia. Dlatego, jeśli odwiedzają Państwo  naszą stronę w domu i w pracy lub za pomocą różnych przeglądarek, powinni Państwo odmówić przechowywania danych z każdego urządzenia lub przeglądarki.  

b) Pliki cookie, piksele i podobne technologie 
Strona internetowa wykorzystuje pliki cookie i podobne technologie. Pliki cookie, to małe jednostki danych tymczasowo przechowywane na dysku twardym Państwa urządzenia przez przeglądarkę, niezbędne do korzystania z naszej strony internetowej. Często zawierają unikalny identyfikator, który jest losowo wygenerowanym numerem i jest przechowywany na Państwa urządzeniu. Niektóre z nich wygasają po zakończeniu sesji na stronie internetowej, inne pozostają na nim przez dłuższy czas. Pliki cookie, konieczne z technicznego punktu widzenia będą używane automatycznie. Inne pliki cookie (lub podobne technologie) będą stosowane na podstawie Państwa uprzedniej zgody. 

Istnieje kilka rodzajów plików cookie. Własne pliki cookies (first party cookies) stanowią te ciasteczka, które są umieszczane przez odwiedzaną stronę internetową na urządzeniu końcowym użytkownika i mogą być odczytywane tylko przez tę stronę .  

Pliki cookie stron trzecich to pliki umieszczane przez inne podmioty, z których usług. Na przykład, korzystamy z zewnętrznych dostawców usług analitycznych, którzy umieszczają pliki cookie w naszym imieniu, aby przekazać nam informacje o tym, co jest i dlaczego lubiane na naszej stronie internetowej. Ponadto witryna może zawierać osadzone treści np. z serwisu YouTube, który z kolei może umieszczać własne pliki cookie. 

Piksel to zazwyczaj nie więcej niż 1-piksel x 1-piksel przezroczystego obrazu, który jest umieszczony na stronie internetowej w celu gromadzenia danych, takich jak adres IP, typ przeglądarki, czas połączenia lub wcześniej ustawione pliki cookie w celu personalizacji treści lub uczynienia przeglądania bardziej wydajnym i łatwiejszym. Są one często używane w połączeniu z plikami cookies, ponieważ piksele generują i zarządzają tymi plikami. 

Jeżeli użytkownik wyraził na to zgodę, strona internetowa będzie gromadzić dane dotyczące systemu operacyjnego urządzenia, przeglądarki, języka, zainstalowanych czcionek, adresu IP, wtyczek i innych informacji. W ten sposób urządzenie może zostać ponownie zidentyfikowane w celach marketingowych dostosowanych do potrzeb użytkownika.  

Więcej informacji na temat plików cookie wykorzystywanych przez naszą stronę internetową oraz ich celów znajduje się w naszej Polityce dotyczącej plików cookie. Zawiera ona także informacje na temat sposobu wycofania zgody na wykorzystywanie tych technologii w przyszłości. 

Państwa preferencje odnośnie do wymienionej domeny ustalane są oddzielnie dla każdej przeglądarki i komputera. Jeżeli zatem odwiedzają Państwo naszą stronę w domu i w pracy lub korzystając z różnych przeglądarek, muszą Państwo odmówić przechowywania danych w przypadku każdego urządzenia lub przeglądarki. 

Wycofanie zgody  

W każdej chwili mogą Państwo  wycofać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość poprzez wyłączenie plików cookie na naszej stronie internetowej w sekcji "Pliki cookie" w "Ustawieniach plików cookie". Jeśli wyrażają Państwo zgodę  na korzystanie z plików cookie ogółem, ale nie odpowiada Ci korzystanie z plików cookie Mapp Intelligence, możesz skorzystać z tego linku (https://mapp.com/opt-out-mapp/) i ustawić plik cookie opt-out. Plik cookie jest ustawiany dla nazwanej domeny, dla każdej przeglądarki i urządzenia. Dlatego, jeśli odwiedzają Państwo  naszą stronę w domu i w pracy lub za pomocą różnych przeglądarek, powinni Państwo odmówić przechowywania danych z każdego urządzenia lub przeglądarki.  

c)  Google Ads 
Jeżeli wyrazili Państwo zgodę, niniejsza witryna korzysta z "Google Ads", usługi świadczonej przez Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia ("Google"), w celu oceny skuteczności działań reklamowych. Kiedy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową, "Google Ads" instaluje plik cookie na Państwa urządzeniu. Za pomocą tego pliku cookie Google przetwarza informacje generowane przez Państwa urządzenie dotyczące korzystania z naszej strony internetowej, wzajemnych kontaktów z naszą stroną internetową i środkami reklamowymi, jak również Państwa adresem IP, informacjami o przeglądarce, poprzednio odwiedzanymi stronami internetowymi oraz datą i godziną dostępu w celu analizy i wizualizacji pomiaru zasięgu naszych reklam oraz wyświetlania spersonalizowanych reklam. W tym celu możliwe jest również ustalenie, czy różne urządzenia finalne należą do Państwa lub Państwa gospodarstwa domowego. Dzięki "remarketingowi" użytkownicy naszej strony internetowej mogą być ponownie identyfikowani i rozpoznawani na innych stronach internetowych w ramach sieci reklamowej Google (np. w wyszukiwarce Google lub na YouTube) i mogą wyświetlać się im reklamy dopasowane do ich zainteresowań.  

Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Zgodnie z prawem europejskim, USA nie gwarantuje odpowiedniego poziomu ochrony danych. Władze państwowe mogą mieć dostęp do tych danych ze względu na przepisy dotyczące masowej kontroli bezpieczeństwa. Po ujawnieniu danych osobowych, nie będą one objęte taką samą ochroną, a użytkownik może nie być w stanie skorzystać z przysługujących mu praw w odniesieniu do tych danych. 

Zezwalając na stosowanie plików cookie na stronie internetowej Henkla, wyrażają Państwo zgodę na wykorzystanie wyżej wymienionych danych oraz na opisane wcześniej przetwarzanie danych przez Google. 

Więcej informacji na temat prywatności w usługach Google można znaleźć pod adresem: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.  

Wycofanie zgody 

W każdej chwili mogą Państwo wycofać swoją zgodę poprzez wyłączenie plików cookie na naszej stronie internetowej w zakładce "Pliki cookie" przy "Ustawieniach plików cookie". Jeśli ogólnie zgadzają się Państwo na stosowanie plików cookie, ale nie chcą Państwo otrzymywać spersonalizowanych reklam, pod tym linkiem (https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en) znajdą Państwo informacje o tym, jak indywidualnie dostosować ustawienia reklamowe w Google. Można również zainstalować wtyczkę opt-out (https://support.google.com/ads/answer/7395996). 

d) Google Analytics 
Jeżeli wyraziliście Państwo na to zgodę, niniejsza strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google Ireland Ltd. (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia) oraz Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View CA 94040 USA) ("Google").  (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia) i Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA) ("Google"). W tym celu na Państwa urządzeniu instalowany jest plik cookie. Ten plik cookie gromadzi dane takie jak informacje o przeglądarce i urządzeniu, adres IP, odwiedzane strony internetowe oraz datę i godzinę zapytania serwera w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej dla operatorów witryny oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie internetowej i korzystaniem z Internetu na rzecz operatora witryny. Cookie zbiera również informacje o interakcjach użytkowników z reklamami (kliknięcie reklamy tekstowej lub obejrzenie reklamy wideo). 

Henkel będzie wykorzystywał zebrane dane do optymalizacji kampanii, retargetowania i personalizacji reklam. W tym celu pliki cookie zapisane na Państwa urządzeniu przez Google umożliwiają z jednej strony retargetowanie (np. w ramach "Google Ads") na stronach internetowych Google, a z drugiej strony (np. w ramach "Google Campaign Manager 360") na naszych stronach internetowych oraz - w zależności od Państwa zainteresowań - podczas odwiedzania stron internetowych innych partnerów. W tym celu Państwa przeglądarka jest identyfikowana podczas dostarczania reklam i przyporządkowywana do grupy docelowej. Informacje te są wykorzystywane do wyświetlania Państwu odpowiednich i interesujących reklam. 

Google (jako administrator danych) może wykorzystywać Państwa dane do dowolnych celów własnych, jak np. do profilowania i łączenia Państwa danych z innymi danymi (np. poprzez Państwa konto Google). 

Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika (w tym jego adres IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Zgodnie z prawem europejskim, USA nie gwarantuje odpowiedniego poziomu ochrony danych. Władze państwowe mogą mieć dostęp do tych danych ze względu na przepisy dotyczące masowej inwigilacji. Po ujawnieniu danych osobowych nie będą one objęte takim samym poziomem ochrony, a użytkownik może nie być w stanie egzekwować swoich praw w odniesieniu do tych danych. 

Aktywowaliśmy anonimizację IP, co oznacza, że Google będzie skracać/anonimizować o ostatni oktet (ostatnie osiem cyfr) adresu IP w przypadku państw członkowskich Unii Europejskiej, jak również innych państw będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przesyłany do serwerów Google w USA i tam skracany. 

Zezwalając na stosowanie plików cookie na stronie internetowej Henkla, wyrażają Państwo zgodę na wykorzystanie wyżej wymienionych danych oraz na opisane wcześniej przetwarzanie ich przez Google. 

Więcej informacji na temat prywatności w usługach Google można znaleźć tutaj: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy  

Wycofanie zgody  

W każdej chwili mogą Państwo wycofać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość poprzez wyłączenie plików cookie na naszej stronie internetowej w zakładce "Pliki cookie" przy "Ustawieniach plików cookie". Jeśli ogólnie zgadzają się Państwo na korzystanie z plików cookie, ale nie odpowiada Państwu korzystanie z plików cookie Google Analytics, mogą Państwo skorzystać z tego linku (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en) i pobrać oraz zainstalować wtyczkę do przeglądarki, aby dezaktywować zbieranie i wykorzystywanie danych przez Google Analytics (pliki cookie i adres IP). 

e) Adobe Analytics

O ile wyrazili Państwo zgodę, ta strona internetowa korzysta z Adobe Analytics, usługi analizy internetowej świadczonej przez Adobe Systems Software Ireland Limited (4-6 Riverwalk, City West Business Campus, Saggart, Dublin 24, Irlandia) (Adobe"). W tym celu na urządzeniu użytkownika instalowany jest plik cookie. Ten plik cookie będzie gromadził dane takie jak informacje o przeglądarce i urządzeniu, adres IP, odwiedzane strony internetowe oraz datę i godzinę żądania serwera w celu oceny korzystania przez Państwa z witryny, sporządzania raportów dotyczących aktywności w witrynie dla operatorów witryny oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością w witrynie i korzystaniem z Internetu na rzecz dostawcy witryny.

Adobe (jako administrator danych) może wykorzystywać dane Użytkownika do dowolnych własnych celów, jak profilowanie i łączenie danych Użytkownika z innymi danymi zgromadzonymi na jego temat (np. za pośrednictwem Konta Adobe).

Informacje generowane przez plik cookie na temat korzystania z witryny przez Użytkownika (w tym jego adres IP) będą przekazywane do Adobe i przetwarzane przez nią na serwerach w Wielkiej Brytanii. W przypadku tego przekazywania danych z państw trzecich odpowiedni poziom ochrony danych zapewniają standardowe klauzule umowne, Art. 46 GDPR, w oczekiwaniu na decyzję Komisji Europejskiej o adekwatności (Art. 45 GDPR).

Aktywowaliśmy anonimizację IP, co oznacza, że ostatni oktet (ostatnia część) adresu IP jest natychmiast ukrywany, gdy adres IP jest zbierany przez Adobe. Ta anonimizacja jest wykonywana przed jakimkolwiek przetwarzaniem adresu IP. Na potrzeby analizy statystycznej dostępna będzie jedynie przybliżona lokalizacja. Po geo-lookup, wszędzie w Analytics adresy IP są obfuskowane - zastąpione przez :: X.X.X.X.

Zezwalając na stosowanie plików cookies na stronie internetowej Henkla, wyrażają Państwo zgodę na wykorzystanie wyżej wymienionych danych oraz na opisane wcześniej ich przetwarzanie przez Adobe.

Więcej informacji na temat prywatności w usługach Adobe znajdziesz tutaj: https://www.adobe.com/privacy/policy.html

Sprzeciw wobec gromadzenia danych:

W każdej chwili mogą Państwo wycofać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość poprzez wyłączenie plików cookies na naszej stronie internetowej w "Cookies" przy "Ustawieniach plików cookies". Jeśli ogólnie zgadzasz się na korzystanie z plików cookie, ale jednak czujesz dyskomfort z powodu korzystania z plików cookie Adobe Analytics, możesz skorzystać z tego linku (https://www.adobe.com/privacy/opt-out.html) i dezaktywować gromadzenie i wykorzystywanie danych (plików cookie i adresu IP) przez Adobe Analytics.

f)  Piksel Facebooka 
Jeżeli wyrazili Państwo na to zgodę, używamy Piksela Facebooka dostarczanego przez Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia) oraz Facebook, Inc. (1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025 USA) ("Facebook"). Narzędzie to pozwala nam analizować i personalizować nasze reklamy w oparciu o sposób korzystania przez Państwa z naszej strony internetowej w celu dostarczania reklam specjalnie dostosowanych do Państwa potrzeb. W tym celu piksel zbiera Państwa adres IP, informacje o przeglądarce, odwiedzinach i działaniach podejmowanych na naszych stronach, "Facebook-ID" oraz datę i godzinę żądania serwera. Więcej informacji na temat danych udostępnianych nam za pośrednictwem narzędzi biznesowych, takich jak piksel, można znaleźć w punkcie 1 a. Warunków korzystania z narzędzi biznesowych Facebooka (https://www.facebook.com/legal/technology_terms).  

Zebrane dane są wykorzystywane do optymalizacji kampanii i tworzenia niestandardowych grup odbiorców, które są grupami użytkowników Facebooka opartymi na zebranych danych, w celu kierowania kampanii reklamowych na Facebooku (Facebook Ads). W tym celu można również ustalić, czy poszczególne urządzenia końcowe należą do Państwa lub Państwa gospodarstwa domowego.  

Facebook może wykorzystywać Państwa dane do własnych celów, takich jak profilowanie i łączenie Państwa danych z innymi danymi zebranymi na Państwa temat (np. poprzez Państwa konto na Facebooku). Jeśli użytkownik jest zarejestrowany w serwisie Facebook, Facebook może przypisać zebrane informacje do jego konta. Nawet jeśli nie jesteś zarejestrowany w serwisie Facebook lub nie zalogowałeś się, może on poznać i przetwarzać Twój adres IP oraz inne cechy identyfikacyjne. 

Facebook przetwarza te dane częściowo również w Stanach Zjednoczonych. Zgodnie z prawem europejskim Stany Zjednoczone nie gwarantują odpowiedniego poziomu ochrony danych. Organy państwowe mogą mieć dostęp do tych danych ze względu na przepisy dotyczące masowej inwigilacji. Po ujawnieniu danych osobowych nie będą one objęte takim samym poziomem ochrony, a użytkownik może nie być w stanie skorzystać z przysługujących mu praw w odniesieniu do tych danych. 

Zezwalając na stosowanie plików cookie na stronie internetowej Henkla, wyrażają Państwo zgodę na wykorzystanie wyżej wymienionych danych oraz na opisane wcześniej ich przetwarzanie przez Facebook. 

Dalsze informacje na temat ochrony danych i okresu przechowywania danych na Facebooku można znaleźć na stronach: https://www.facebook.com/privacy/explanation i https://www.facebook.com/policies/cookies/.  

Wycofanie zgody  

W każdej chwili mogą Państwo wycofać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość poprzez wyłączenie plików cookie na naszej stronie internetowej w zakładce "Pliki cookie" przy "Ustawieniach plików cookie". Jeśli nie chcą Państwo otrzymywać reklam opartych na zainteresowaniach na Facebooku, mogą Państwo dostosować swoje preferencje dotyczące reklam poprzez zmianę ustawień przeglądarki lub ustawień Facebooka (https://www.facebook.com/help/568137493302217). 

g) Google Campaign Manager 360 (dawniej DoubleClick) 
Jeżeli wyrazili Państwo na to zgodę, w przypadku Google Campaign Manager 360 korzystamy z usługi świadczonej przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, aby wyświetlać Państwu odpowiednie reklamy. W tym celu Google instaluje na Państwa urządzeniu plik cookie, wykorzystując Państwa adres IP. Oprócz adresu IP, informacji o przeglądarce i urządzeniu, odwiedzanych stronach internetowych i czasie dostępu, ten plik cookie gromadzi również informacje o reklamach wyświetlanych w przeglądarce oraz o tym, które reklamy są klikane. Dzięki temu Google i jego partnerzy mogą wyświetlać reklamy dopasowane do zainteresowań użytkowników na podstawie ich wcześniejszych wizyt na stronach Henkla lub innych witrynach. Pliki cookie Campaign Manager wykorzystują pseudonimowy numer identyfikacyjny przypisany do przeglądarki użytkownika w celu sprawdzenia reklam wyświetlanych na ekranie i przyciągających uwagę. W tym celu, podczas wyświetlania reklam, Państwa przeglądarka jest identyfikowana i przypisywana do grupy docelowej. W ten sposób pliki cookie zapisane przez Google na Państwa urządzeniu umożliwiają Państwu retargetowanie z jednej strony (np. w ramach "Google Ads") na stronach internetowych Google, a z drugiej strony (np. w ramach "Google Campaign Manager 360") na naszych stronach internetowych oraz - w zależności od Państwa zainteresowań - podczas odwiedzania stron internetowych innych partnerów.  

Informacje te będą również wykorzystywane w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie internetowej i korzystaniem z Internetu. 

Google może wykorzystywać Państwa dane do własnych celów, jak np. do profilowania i łączenia Państwa danych z innymi danymi zebranymi na Państwa temat (np. poprzez Państwa konto Google). 

Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika są przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Zgodnie z prawem europejskim, USA nie gwarantuje odpowiedniego poziomu ochrony danych. Władze państwowe mogą mieć dostęp do tych danych ze względu na przepisy o masowej inwigilacji. Po ujawnieniu danych osobowych nie będą one objęte taką samą ochroną, a użytkownik może nie być w stanie skorzystać z przysługujących mu praw w odniesieniu do tych danych. 

Zezwalając na stosowanie plików cookie na stronie internetowej Henkla, wyrażają Państwo zgodę na wykorzystanie wyżej wymienionych danych oraz na opisane wcześniej przetwarzanie danych przez Google. 

Więcej informacji na temat prywatności w usługach Google można znaleźć tutaj: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy

Wycofanie zgody  

W każdej chwili mogą Państwo wycofać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość poprzez wyłączenie plików cookie na naszej stronie internetowej w zakładce "Pliki cookie" przy "Ustawieniach plików cookie". Jeśli ogólnie zgadzasz się na stosowanie plików cookie, ale nie odpowiada Ci stosowanie plików cookie kampanii Google, możesz skorzystać z tego linku (www.google.com/settings/ads/onweb), aby dezaktywować usługę Campaign Manager firmy Google. 

h) Media społecznościowe  
Usługi zarządzania treścią mediów społecznościowych, takie jak pliki cookie i wtyczki różnych sieci mediów społecznościowych, są wbudowane w nasze strony internetowe. Powiązane usługi są świadczone przez odpowiednie firmy ("dostawcy") tylko po wyrażeniu przez Państwa zgody. Celem tych usług jest umożliwienie Państwu przeglądania i dzielenia się naszymi treściami z Twoimi przyjaciółmi i sieciami. Tymi dostawcami są: 

 • Facebook jest obsługiwany przez Facebook Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, a na terenie UE przez Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia ("Facebook"). Przegląd wtyczek Facebooka i ich wyglądu można znaleźć na stronie: https://developers.facebook.com/docs/plugins  
 • Twitter jest obsługiwany przez Twitter Inc. z siedzibą w San Francisco, 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA ("Twitter"). Przegląd przycisków Twittera i ich wyglądu można znaleźć pod adresem: https://developer.twitter.com/en/docs/twitter-for-websites.    
 • YouTube jest dostarczany przez Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA, a w UE przez Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia ("Google"). Przegląd wtyczek YouTube można znaleźć pod adresem: https://developers.google.com/youtube/documentation.   
 • Instagram jest dostarczany przez Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia ("Instagram"). Przegląd wtyczek Instagram i ich wyglądu można znaleźć na stronie: https://developers.facebook.com/docs/instagram   
 • LinkedIn jest dostarczany przez LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, California 94085, USA, a w UE przez LinkedIn Ireland Unlimited Company, Gardner House, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia ("LinkedIn"). Przegląd wtyczek LinkedIn i ich wyglądu można znaleźć pod adresem: https://developer.linkedin.com/plugins#.  

Aby zwiększyć ochronę Państwa danych podczas odwiedzania naszych stron internetowych, te usługi mediów społecznościowych są implementowane jako "przyciski 2-kliknięć". Ta forma integracji gwarantuje, że wchodząc na stronę z naszej witryny zawierającą takie narzędzia, nie są Państwo automatycznie łączeni z serwerami dostawców. Tylko wtedy, gdy aktywują Państwo usługi mediów społecznościowych i tym samym zezwolą na przesyłanie danych, przeglądarka utworzy bezpośrednie połączenie z serwerami dostawców. Zawartość różnych narzędzi jest następnie przekazywana przez danego oferenta bezpośrednio do przeglądarki użytkownika i wyświetlana na ekranie.  

Narzędzie społecznościowe przekazuje oferentowi informacje o poprzednio odwiedzanych stronach internetowych, adres IP, informacje o przeglądarce oraz datę i godzinę żądania serwera. W przypadku korzystania z którejkolwiek z funkcji mediów społecznościowych (np. kliknięcie przycisku "Udostępnij", pozostawienie komentarza), również te informacje są przekazywane przez przeglądarkę bezpośrednio do dostawcy w celu ich zachowania. Oferenci ci mogą wykorzystywać dane użytkownika do własnych celów, takich jak analityka, marketing, profilowanie i łączenie danych użytkownika z innymi danymi zebranymi na jego temat (np. poprzez konto użytkownika u danego oferenta), nawet jeśli użytkownik nie jest zalogowany na swoim koncie w mediach społecznościowych.  

Dostawcy przetwarzają dane częściowo również w Stanach Zjednoczonych. Zgodnie z prawem europejskim, Stany Zjednoczone nie gwarantują odpowiedniego poziomu ochrony danych. Organy państwowe mogą mieć dostęp do tych danych ze względu na przepisy dotyczące masowej inwigilacji. Po ujawnieniu danych osobowych nie będą one objęte takim samym poziomem ochrony, a użytkownik może nie być w stanie skorzystać z przysługujących mu praw w odniesieniu do tych danych. 

Zezwalając na stosowanie plików cookie na stronie internetowej Henkla, wyrażają Państwo zgodę na wykorzystanie wyżej wymienionych danych oraz na opisane wcześniej ich przetwarzanie przez dostawców. 

Dalsze informacje na temat gromadzenia i wykorzystywania danych przez dostawców oraz na temat praw i możliwości ochrony prywatności w tych okolicznościach można znaleźć w polityce ochrony danych/prywatności dostawców: 

Polityka ochrony danych osobowych/prywatności Facebooka: http://www.facebook.com/policy.php  

Polityka ochrony danych osobowych/prywatności wydana przez Twittera: https://twitter.com/en/privacy  

Zasady ochrony danych osobowych/zasady zachowania prywatności opracowane przez Google: https://policies.google.com/privacy   

Polityka ochrony danych osobowych/zachowania prywatności wydana przez Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388/  

Zasady ochrony danych osobowych/zasady zachowania prywatności opracowane przez LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy  

Wycofanie zgody  

W każdej chwili mogą Państwo wycofać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość, wyłączając pliki cookie na naszej stronie internetowej w sekcji "Pliki cookie" przy "Ustawieniach plików cookie". Mogą Państwo również dostosować swoje preferencje poprzez zmianę ustawień przeglądarki lub ustawień platformy mediów społecznościowych. 

5. Prawa osób, których dane dotyczą  

W każdej chwili możecie Państwo dochodzić prawa do dostępu do swoich danych. Ponadto, o ile spełnione są odpowiednie wymagania, mogą Państwo dochodzić następujących praw: 

 • Prawo do sprostowania 
 • Prawo do usunięcia danych 
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych 
 • Prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego ds. ochrony danych 
 • Prawo do przenoszenia danych  
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu 

W przypadku czynności przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych, które są dokonywane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Henkel, mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania Państwa danych osobowych z przyczyn wynikających z Państwa szczególnej sytuacji. Henkel zaprzestanie takiego przetwarzania, chyba że Henkel będzie w stanie wykazać ważne powody przetwarzania zasługujące na ochronę, które są ważniejsze niż Państwa interesy, prawa i wolności lub jeżeli przetwarzanie będzie służyło dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie przed roszczeniami prawnymi. 

Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, mogą ją Państwo w każdej chwili wycofać ze skutkiem na przyszłość. 

Dane kontaktowe w sprawach dotyczących ochrony danych 

W powyższych przypadkach, a także w przypadku innych pytań lub życzeń dotyczących Państwa danych osobowych, prosimy o przesłanie wiadomości e-mail na dpo.pl@henkel.com lub listownie na adres: Henkel Polska sp. z o.o., ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa