Skip to Content

Polityka prywatności

Otrzymaliśmy Twoje dane w czasie organizowanych na stronie od czasu do czasu konkursów. Dane te zostaną przez nas użyte na potrzeby przeprowadzenia konkursu. Nie będziemy przekazywać ich podmiotom trzecim, chyba że do wysyłki nagród w konkursie.  

Przetwarzanie i wykorzystywanie Twoich danych opiera się na  przepisach ustawowych lub prawnie uzasadnionych interesach Firmy Henkel uzasadniających  takie działania tym, że przetwarzanie jest niezbędne do przeprowadzenia konkursu.

Jeżeli nie wyraziłeś zgody na przechowywanie danych przez dłuższy czas lub w innych celach, na przykład w ramach zarządzania relacjami z klientami przez naszą firmę, będziemy przechowywać dane tylko przez okres niezbędny do realizacji powyższego celu lub przez wymagany okres w przypadku istnienia jakichkolwiek ustawowych obowiązków przechowywania danych.

Możesz sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu Twoich danych osobowych w dowolnym momencie, wysyłając informacje do Data Protection Officer w firmie Heklen np.  Pisząc na następujący adres: Henkelstraße 67, 40589 Düsseldorf, Germany, lub mail datenschutz@henkel.com

Po otrzymaniu takiego sprzeciwu Twoje dane osobowe zostaną natychmiast usunięte. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej wycofaniem.

W każdej chwili możesz skorzystać z prawa dostępu do swoich danych. Dodatkowo, o ile spełnione zostaną odpowiednie wymagania, możesz korzystać z następujących praw:

  • Prawo do sprostowania danych
  • Prawo do usunięcia danych
  • Prawo do ograniczenia przetwarzania
  • Prawo do złożenia skargi do odpowiedniego organu nadzoru właściwego do spraw ochrony danych
  • Prawo do przenoszenia danych (od 25 maja 2018 r.)

W takich przypadkach lub w razie innych pytań czy próśb związanych z Twoimi danymi osobowymi należy wysłać e-mail bądź pismo do Data Protection Officer:
Henkel Polska sp. z o.o.
ul. Domaniewska 41
02-672 Warszawa
dpo.pl@henkel.com

To działanie nie jest połączone, wspierany ani monitorowane przez Facebook lub Instagram. Henkel Polska sp. z o.o. ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa (dalej “Henkel”), a nie Instagram jest odbiorcą przekazanaych przez Ciebie danych. Wszystkie pytania, komentarze oraz reklamacje powinny być kierowane bezpośrednio do Henkel, a nie Instagram.

Jeśli zgłosiłaś/-eś swoje zgłoszenie przez Instagram, Twoje dane osobowe są zbierane przez Instagram bezpośrednio od Ciebie (np. adres IP addres lub and cookie ID) i wykorzystywane w celach Instagrama.  and used for the purposes of Instagram. Dotyczy to również USA. Nie ponosimy odpowiedzialności za gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych, które mogą również obejmować ustawianie plików cookie.

Więcej informacji na temat gromadzenia i wykorzystywania danych przez usługodawców oraz na temat praw i możliwości dostępnych dla ochrony prywatności w opisanych wyżej okolicznościach można znaleźć w polityce ochrony danych / prywatności usługodawcy. Polityka prywatności/ Ochrona danych Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388/